Házirend Nevelési és oktatási programunk Ken programunk Beiskolázás Mérések
Iskolánk névadója
Bemutatkozás Vezetők Nevelőtestület Alapítvány Sportegyesület Diákönkormányzat

Cikkarchívum 2011.12.01.

100.000 forintot nyert a Széchenyi István Általános Iskola

100 000 Ft-ot nyert a Piros iskola a NEFM által kiírt, Nemzeti Összetartozás Napja című pályázaton. Most érkezett az eredményhirdetés végeredménye a napokban.

Ugyanis, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázatot írt ki az iskolák számára, a Június 4-diki, az Nemzeti Összetartozás Napja megünneplésével kapcsolatosan.

A Széchenyi István Általános iskola is pályázott arra az egymillió forintra, melyet Hoffmann Rózsa államtitkár asszony a megpályázható összegként megnevezett.

A 100 000 Ft-tot az iskola szakmai anyagokra és a Trianoni Békekötést hitelesen bemutató könyvekre használhatja fel. Ezzel is megsegítve a pedagógusokat, hogy a 2012-es évben méltóképpen emlékezhessenek majd meg, erről a történelmi eseményről a diákokkal, a szülőkkel közösen.

Gratulálunk Oláh Balázsnénak és az iskola igazgatójának a pályázat megírásáért.

 
 

A pályázat tartalma:

„KÖZÖS CÉLOK, KÖZÖS ÉRTÉKEK MENTÉN”…

Az ÖSSZETARTOZÁS NAPJA A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 2011. JÚNIUS 4-ÉN ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁNDOR ZOLTÁN IGAZGATÓ
Budapest, 2011. június 9.

BEVEZETŐ

A Széchenyi István Általános Iskola Kőbányán található. 1978-ban épült az Újhegyi lakótelepen. 1982-ben még 2000 gyermek járt az intézménybe. A lakótelep elöregedésével azonban mára jelentősen csökkent a gyermeklétszám.

2004-ben képviselőtestületi döntésre – „pedagógiai atomvillanást” megélve – iskola összevonást éltünk meg, és ismét 900 fős „mamutiskola” lettünk. Mára a természetes létszámcsökkenésből adódóan újra – 450 fős - „családias” légkörű iskolává váltunk. 1996-tól viseli az iskola a Széchenyi István nevét. A tantestülettel és a gyerekekkel kiemelten foglalkozunk az iskola névadójának életútjával, tetteivel. 2008-tól a nemzettudatot erősítendő, közös munkába kezdtünk a Magyarok Szövetsége Kőbányai Szervezetével. Tudatformáló előadásokat szerveztünk különböző témákban a lakótelepi és más kerületekben élő érdeklődőknek.

2009-ben az együttműködésünk révén sok jó magyar ember közös munkájával, összefogásával megszerveztük a Budapesti és Pest megyei Versmondó-, népdaléneklési-. és néptánc bemutató versenyt, programot, közel 150 résztvevővel. 2010. március 15-re az iskola udvarán egy kenyérsütésre alkalmas kemencét építettünk a Magyarok Szövetségének tagjaival, melyben, azóta is minden csütörtökön kenyeret, kalácsot sütnek a gyerekekkel közösen. Egyben megismertetve ezzel a gyerekekkel – a fogyasztói léttel szemben – az önellátás, öneltartás útjait. 2011. június 4-én, az „Összetartozás napján”, az iskola udvarán egy kettős kereszt felállításával emlékeztünk meg a szétszakított országunk határon túli magyarjairól.

 

Az eseményen részt vett ifj. Hegedűs Lóránt lelkész úr is, aki ünnepi beszédet mondva köszöntötte a jelenlévőket. A program keretében szerény, rögtönzött kirakodóvásár mellett kenyérsütéssel, valamint bográcsgulyás készítésével tölthették el idejüket a résztvevők. A gyerekek ezen kívül íjászkodhattak, sportolhattak.

A következő évek ünnepségeire vonatkozóan terveinkben szerepel egy még színesebb és gazdagabb program megvalósítása.

PROJECT LEÍRÁSA ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁNAK JÖVŐBENI TERVEZETT PROGRAMJAI

Az elcsatolt területek földrajzi, környezeti adottságainak, életének, kultúrájának mindennapjainak megismerése játszóház keretében:

az adott tájegység kulturális nevezetességei
az egyes tájegységek hagyományai
nyelvjárások
irodalmi, kulturális élet: írók, költők
művészeti élet, művészeti hagyományok
népművészet, néphagyományok, népviselet
nemzeti ételek
zenei kultúrájuk, dalaik
földrajzi helyzetük
oktatási rendszer, iskolai életük

Terveink szerint egy-egy témát egy-egy osztály, vagy érdeklődő csoport dolgozna fel. Az összegyűjtött agyagokból kiállítást készítünk, melyet az iskola diákjai, tanárai, a szülők és minden érdeklődő megtekinthet. A kiállítással egy időben pedig az adott nemzet ételeiből, italaiból bemutatót és kóstolót szervezünk a jelenlévők számára. Ebben segítségünkre lehetnek az iskolában tanuló – már magyar állampolgár, de gyökereiket tekintve más országból származó – diákjaink és szüleik, nagyszüleik is.

A program ideje alatt az udvaron felállított kemencében kenyér- és kalácssütés zajlik szintén a gyerekek bevonásával. Az elkészített friss, ropogós termékekből kóstolót és vásárt tartunk.

11 órakor a meghívott vendégek és érdeklődők jelenlétében ünnepi megemlékezést tartunk, ahol bemutatjuk és felelevenítjük az 1920. június 4-én történt békeszerződés körülményeit és következményeit. Az ünnepi műsort és beszédet követően megkoszorúzzuk az iskola udvarán felállított kettős keresztet. A Magyarok Szövetsége Kőbányai Szervezetének segítségével kirakodóvásárt és kézműves foglalkozásokat szervezünk - szülőknek, gyerekeknek, ill. az újhegyi lakótelepen élő kismamáknak, nyugdíjasoknak – ahol interaktív módon megismerkedhetnek a hagyományos népművészeti technikákkal. Az ünnepi megemlékezést kulturális, népzenei esttel zárnánk.

Egyéb programok:

A gyerekek kipróbálhatják ügyességüket baranta bemutatón, íjászkodhatnak, megismerkedhetnek a rovásírással, készíthetnek mesékkel kapcsolatos rajzos illusztrációt, részt vehetnek az ünnepi témával kapcsolatos aszfaltrajz versenyen, és az udvar hátsó részében egy lovasbemutatóra is sor kerülhet. Elképzeléseink szerint – a projekt terv gazdagságát látva – a programokat nem csupán egy napra tervezzük. Az ünnepi megemlékezés napja után egy projekt hét keretein belül dolgoznánk fel a különböző eseményeket, melynek részletei között az iskola aulájában esténként neves előadók meghívásával „Társadalmi felismerések” címmel a néphagyományok, népi kultúra felelevenítése, terjesztése is megtörténne. Hosszabb távon – több tanévben – gondolkodva, a programok színesítésével, bővítésével még elmélyedtebbé tehető az elcsatolt országrészek történelmének, kultúrájának megismerése, feldolgozása.

Ennek a programnak a keretén belül szerepelne évi egy tanulmányi kirándulás az elcsatolt országrészek megismerésére, ill. testvériskolai kapcsolat létesítése. Az adott országrészek megismerése után a gyerekek iskolai kereteken belül bemutatnák annak a területnek a földrajzi, gazdasági viszonyait, kulturális nevezetességeit, irodalmát, művészetét, ahol a látogatást tették. (pl. fotók, kisfilm, vers, próza, népművészet, nyelv, egyszerűbb ételek készítése stb.)

Budapest, 2011. június 9.

Oláh Balázsné Sándor Zoltán könyvtáros tanár igazgató


vissza a hírek tartalomjegyzékéhez


 

A TANÉV FŐBB ESEMÉNYEI

CIKKARCHÍVUM
BEISKOLÁZÁS
GALÉRIA
KAPCSOLAT
TÉRKÉP

© 2007. Budapest Kőbányai Önkormányzat Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola   Lap tetejére ^^