Házirend Nevelési és oktatási programunk Ken programunk Beiskolázás Mérések
Iskolánk névadója
Bemutatkozás Vezetők Nevelőtestület Alapítvány Sportegyesület Diákönkormányzat

Cikkarchívum 2012.10.10.

  Bemutatkozik a Széchenyi István Általános Iskola  

Iskolánk Nevelőtestülete és vezetői nevében tisztelettel és szeretettel köszöntjük Önt!

Kérjük, engedje meg, hogy röviden bemutassuk Önnek intézményünket! Tájékoztatónkkal, segíteni szeretnénk Önnek az iskolaválasztás nehéz döntésében.

Alapvető  pedagógiai célunk, hogy az iskolánkban, olyan nyugodt, családias légkört és körülményeket teremtsünk, amelyek között a gyermekeink kipróbálhatják képességeiket, szélesíthetik látókörüket, bővíthetik ismereteiket.

Az oktató- nevelő munkánkban alapvető helyet foglal el a biztos alapkészségek kialakítása mellett, a magyar- német két tanítási nyelvű képzés, a művészetre hangolás  (ének, rajz, technika magasabb óraszámban való tanítása), az idegen nyelv szeretetére hangolás (angol, német) valamint a testnevelés emelt szintű oktatása.

Az alsó tagozaton már több éve Meixner módszerrel tanítjuk a magyar nyelvet, reméljük az új szabályozás is lehetővé teszi ezt. A logikai gondolkodást a sakkal kívánjuk erősíteni (delegált sakkedző – Magyar Sakkszövetség). Alkalmazzuk az új oktatási módszereket, eszközöket, folyamatosan megújulunk. (kooperatív tanulásszervezés, drámapedagógia, digitális tábla, Hefop, Támop pályázatok)

Testnevelés „tagozat”: A testnevelést az 1-8. évfolyamig, szakos  tanárok tanítják. A mindennapos testnevelést az iskolaotthonos formában (jövőre- egész napos okt.) eddig is biztosítottuk alsós tanulóinknak. Jövőre heti 6 órában tartjuk a testnevelést a tagozaton. Kiemelten kezeljük a szabadidősportok tanítását, valamint az extrém sportok közül a görkorcsolyát és a kötélugrást, gúlát. Az ÚDSE szakosztályon belül változatos sportolási lehetőségeket kínálunk fel, több sportágban. Felújított tornateremmel és egy szép műfüves focipályával is rendelkezünk. A tehetségeket szeretnénk kiemelni és tovább ajánlani a szakszövetségek felé.

A 2013-2014-es tanévben egy angol-német emelt szintű, egy emelt szintű testnevelés és egy normál tantervű osztályt magasabb ének, rajz, technika óraszámmal) szeretnénk elindítani. (Fenntartjuk a változtatás jogát, mivel az új szabályozás még nem ismert teljesen.)

Művészeti nevelés: Normál tantervű osztályainkban magasabb óraszámban tanítjuk az éneket, a rajzot, a technikát. Évi két-három alkalommal művészeti kurzusokat indítunk a gyerekeknek, rangos festőművészek irányítása mellett. (Pl. festészet, agyagozás stb.) A felnőttek számára időnként kiállításokat művészeti esteket szervezünk az iskola aulájában.

Idegen nyelv: Kimenő rendszerben folytatódik a német két tannyelvű képzés. Új színfolt az emelt szintű angol-német osztály bevezetése.( heti 5 óra) A többi osztálynak heti egy angol foglalkozást ajánlunk, ha nem kell egyéb foglalkozást biztosítani a gyermeknek.

A színvonalasabb oktatás érdekében, az 5. évfolyamtól kezdve, a magyar nyelv, a matematika, a számítástechnika tantárgyakat differenciált csoportokban oktatjuk. A nyelvi osztályoknál emelkednek az óraszámok nyelvből.

Kiemelkedő  szabadidős kínálatunk, ápoljuk környezetünket, teret biztosítunk a lakossági programoknak, mindentéren állandóan megújuló, „nyitott-, befogadó iskola” vagyunk. Munkánkat jó tárgyi feltételek is segítik.

Az oktató-nevelő munkánkat szakalkalmazottak is segítik és támogatják: Iskolapszichológus, fejlesztőpedagógusok,  gyógytestnevelő,  könyvtáros, logopédusok, oktatástechnikus és tehetséggondozó tanár.

Diákjaink szép eredményeket érnek el a kerületi fővárosi és országos szintű tanulmányi-, sport- és kulturális-, ill. szabadidős versenyeken.

A tanulóink beiskolázási aránya a négyosztályos gimnáziumokba, érettségit adó szakközépiskolákba igen kedvező.

A zenei előképzésnek és a hangszeres oktatásnak is helyet adunk, a kerületi Zeneiskola kihelyezett csoportjaiban.

A hitoktatás az iskolai munkarendhez igazítottan, felkészült hitoktatók irányításával, katolikus, református csoportokban kerülnek megszervezésre.(De a Palánta Gyermekmissió, és az Adventisták is jelen vannak)

Az iskolai életet DÖK programok és egyéb hagyományok színesítik.(Pl.: iskolapolgárrá avatás, Márton nap, „Hosszú sorok éjszakája” stb.)

Látogassanak el hozzánk, ismerjék meg iskolánkat, pedagógusainkat, vegyenek részt a foglalkozásokon, Családi napjainkon! Tegyék lehetővé gyermekük számára, hogy megismerhessék a leendő tanítókat, így az évkezdés nagyobb nyugalommal kezdődhet.

Családi napok: 2012. nov. 17., dec. 8. 2013. febr. 16.  2012. márc. 9. 10-12 ó
Foglalkozások: 2012. nov. 22-től kéthetente csütörtökön 17- 17.30
Nyílt hetek: 2013. 03. 11-22.
Ezeken a programokon kívül még az óvodákkal közösen is szervezünk foglalkozásokat.
Pontos időpontok a www.szechenyi@bp10.sulinet.hu honlapon vagy a „macis” plakátokon.
Beiskolázással kapcsolatos információk: Dobrovitzky Ágnes igh.  (265-13-75 /13  mellék)

 

Tisztelettel: Grófné Váradi Anna és  Dobrovitzky Ágnes igazgató- helyettesek és Sándor Zoltán igazgató
Az intézményünk tevékenységről tájékozódhat még: a www.ujhegy.hu , www.kobanya.hu portálokon is.Írta: Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola


vissza a hírek tartalomjegyzékéhez


 

A TANÉV FŐBB ESEMÉNYEI

CIKKARCHÍVUM
BEISKOLÁZÁS
GALÉRIA
KAPCSOLAT
TÉRKÉP

© 2007. Budapest Kőbányai Önkormányzat Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola   Lap tetejére ^^