Házirend Nevelési és oktatási programunk Ken programunk Beiskolázás Mérések
Iskolánk névadója
Bemutatkozás Vezetők Nevelőtestület Alapítvány Sportegyesület Diákönkormányzat

Diákönkormányzat Cikk

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS: 

Alsó tagozaton: 
a 2.,3.,4. osztályok 2-2 fővel képviseltetik magukat
patronáló pedagógus:
Huszár Jánosné 

Felső tagozaton: 
az osztályok 2 illetve 3 fővel vesznek részt a diáktanácsban
(az eltérő szám az osztályok létszámából adódik)

a diáktanács egy elnököt és két elnökhelyettest választ a képviselők közül
(az egyik az 5-6.-osok, a másik a 7-8.-osok közül kerül ki)

a diáktanács 3 fős delegációt jelöl ki, akik képviselik iskolánkat a kerületi KÖD gyűléseken
patronáló pedagógus: Pádár Lászlóné 

ALSÓS ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK A TANÉV SORÁN: FELSŐS
 SZEPTEMBER
Alakuló ülés: a programjavaslatok megtétele A DÖK ünnepélyes megnyitója, az elsősök iskolapolgárrá avatása Vezetőképző tábor Összekovácsoló és ötletgyűjtő tábor a diákönkormányzat eredményes munkájának elősegítéséhez
  Iskolai megemlékezés Széchenyi István születésének évfordulóján A diákügyeleti rendszer elveinek megfogalmazása, szervezetének kidolgozása
    A nyolcadik évfolyam képviselőinek részvétele a Széchenyi Kör koszorúzási ünnepségén.
    Részvétel a kerületi KÖD alakuló ülésén
    Az évfolyamonkénti diákgyűlések beindítása
 OKTÓBER
 
A focibajnokság őszi fordulója
Megemlékezés az aradi vértanúkról osztálykeretben, kiállítás készítése az aulában A DÖK-képviselők gyűlése
Az októberi feladatsor ismertetése
Hulladékgyűjtés
    A házirend átdolgozása, javaslattétel (folyamatos munka december 15-ig)
  Bolhapiac  
    Kerületi KÖD munkájában való részvétel
    Évfolyamonkénti diákgyűlések
    A havi feladatsor értékelése
A győztes megjutalmazása
 NOVEMBER 
 
Ásványbörze
  A DÖK-képviselők gyűlése
A novemberi feladatsor ismertetése
    Kerületi KÖD munkájában való részvétel
    Évfolyamonkénti diákgyűlések
    A havi feladatsor értékelése
A győztes megjutalmazása
DECEMBER
  Télapó, a testvérosztályok ajándékozása A DÖK-képviselők gyűlése
A hónap feladatainak megbeszélése
Luca-nap    
Ünnepi iskolagyűlés   Osztálykarácsonyok - ajándékozás
 JANUÁR
Disco szervezése   A DÖK-képviselők
gyűlése-az első félév munkájának értékelése
    Évfolyamonkénti diákgyűlések
    A KÖD munkájában való részvétel
 FEBRUÁR
Farsangi mulatság   A DÖK-képviselők gyűlése-
A februári feladatsor ismertetése
    Farsangi disco
    Részvétel a KÖD munkájában
    Évfolyamonkénti diákgyűlések
    A havi feladatsor értékelése
A győztes megjutalmazása
 MÁRCIUS
 
 
  A DÖK-képviselők gyűlése-
A márciusi feladatsor ismertetése
    Részvétel a KÖD munkájában
    Évfolyamonkénti diákgyűlések
    A havi feladatsor értékelése
A győztes megjutalmazása
ÁPRILIS
    A DÖK-képviselők gyűlése-
A hónap feladatainak megbeszélése
A focibajnokság tavaszi fordulója  
 
 Diákigazgató választás
 
 
   
Fordított nap
Kisállat kiállítás Ki mit tud?  
  Gála  
A KÖD munkájában való részvétel
    Évfolyamonkénti diákgyűlések
 MÁJUS
  Igazlátó nap A DÖK-képviselők gyűlése-

Az előttünk álló feladatok megbeszélése, a DÖK-nap előkészítése

  Hulladékgyűjtés  
A KÖD munkájában való részvétel
    Évfolyamonkénti diákgyűlések
 JÚNIUS
Diákgyűlés   12.  DÖK-nap
DÖK-nap A pontverseny eredményének kihirdetése A DÖK-képviselők gyűlése - az éves munka értékelése
 

Szeptemberben a DÖK-képviselők gyűlésén a résztvevők megállapodnak abban, hogy az adott évben milyen téma köré építsék fel a havi feladatokat.

Ezután minden hónap elején részletesen kidolgozzák az arra az időre eső feladatokat. Törekednek arra, hogy ezek változatosak legyenek, a gyerekek minél több mindenben be tudják mutatni tudásukat. Kihirdetik a feladatokat, majd a hónap végén értékelik azokat. 

A Széchenyi-pontversenyben a DÖK-feladatok megoldásának, a hulladékgyűjtésnek, a tanulmányi versenyeknek, a félévi és az év végi osztályzatoknak, a sportversenyeknek az eredményei összegződnek, amelyekhez még hozzákapcsolódnak az osztályok egyéni programszervezései (pl. színház-, múzeumlátogatás, kirándulások stb.). Ennek ismeretében alakul ki a sorrend, melynek alapján a legjobb felsős és a legkiemelkedőbb alsós osztály részt vesz egy kiránduláson, melynek költségeit az iskola finanszírozza. 

A tanév során igyekszünk bekapcsolódni az aktuális pályázatokba, az UNICEF által meghirdetett akciókba. 

A diákönkormányzat keretén belül működik egy speciális testület: a diákbíróság. Ennek tagjait a tanév elején – meghatározott szempontok figyelembe vételével - az osztályok tanulói jelölik (minden osztályból 1 fő). Csak akkor ülésezik, ha valamelyik diák panasszal él, s kéri a bíróság összehívását. Az elmúlt években a bíráknak nem akadt feladatuk.


 

A TANÉV FŐBB ESEMÉNYEI

CIKKARCHÍVUM
BEISKOLÁZÁS
KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA
GALÉRIA
KAPCSOLAT
TÉRKÉP


© 2007. Budapest Kőbányai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola   Lap tetejére ^^