Házirend Nevelési és oktatási programunk Ken programunk Beiskolázás Mérések
Iskolánk névadója
Bemutatkozás Vezetők Nevelőtestület Alapítvány Sportegyesület Diákönkormányzat

TÁMOP 3.1.4 PÁLYÁZAT
A Széchenyi István Magyar-Német Általános Iskolában2009/2010. tanévben intézményünk, a Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola részt vesz a TÁMOP 3.1.4. pályázatban. Az Európai Uniós projekt 21 millió forintot jelent az intézménynek, amely a pedagógusok továbbképzésétől az infrastruktúra fejlesztéséig számos tevékenységet és lehetőséget biztosít.

A pályázatban vállalt kötelezettségek nagy terhet jelentenek az intézménynek, a pedagógusoknak és az iskolában működő valamennyi kollégának. De reméljük, az eredménye hamarosan érzékelhetővé válik.

Miért van szükség az átalakulásra?
Mi jellemzi a XXI. századi iskolákat?


Számos pedagógus véleménye alapján, megállapítható, hogy a XXI. századi gyermekek tanulása nagyon különbözik a XX. századi, vagy századvégi módozatoktól. Az info-kommunikációs technológiai forradalom hatására szinte napról napra egyre több, hihetetlen mennyiségű információhoz férnek hozzá tanulóink. Gondoljunk csak az interneten történő böngészésekre, vagy szörfözésekre. Egy-egy szóból, fogalomból még több száz, több ezer adat után is kutathatunk. Az elemzők szerint, az utóbbi években a tudományos adatok mennyisége 2-3 évente duplázódik.
Azonban a sikeres emberek képesek az információk összegyűjtésére, szelektálására, hatékony felhasználására. Meg kell tanítanunk a gyermekeket az információk közötti élethelyzetekre. Arra, hogy Rövid távon : egyénileg is tudjanak érvényesülni az őket körülvevő információ-áradatban, és sikeresen sajátítsák el az önszabályozó tanulási képességet.
Hosszabb távon: a gyorsan változó társadalmi struktúrákhoz, valamint a munkaerő-piaci igényekhez is sikeresen tudjanak alkalmazkodni.
Mindezek alapján a TÁMOP 3.1.4. pályázat a tanári szerepek átalakítására, megújulására, a digitális tananyagok és tartalmak egyre jelentősebb használatára, a kompetencia alapú oktatás bevezetésére és fenntartására, valamint intézményi innovációkra biztosít kereteket.


A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS JELLEMZŐI

 • Moduláris felépítésű
 • Tanuló- és tevékenységközpontú
 • Differenciált módszerek alkalmazására épülő
 • Egyéni fejlesztésre is alkalmas eszközrendszer
 • Gyermekközpontú, cselekvésközpontú tanítás
 • Életszerű tartalmak mélységelvű tanítása
 • Új tanulásszervezés / differenciálás, kooperáció/
 • Tanári szerepváltozásra építő


A TÁMOP 3.1.4. pályázat kötelező tevékenységei a Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában:

 • A kompetencia alapú oktatás bevezetése és implementációja szövegértés, matematika, idegen nyelv területeken

 • A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása

 • Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása (témahét, három hetet meghaladó projekt, moduláris oktatás, tantárgytömbösítés)

 • Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése.

 • Tanári továbbképzéseken történő részvétel

 • A sakk oktatásának bevezetése

 • Külső kapcsolatrendszer kialakítása mentorokkal, tanácsadókkal

 • A pályázat alapján a Helyi Pedagógiai program és a Helyi Tanterv módosítása

 • A pályázat dokumentálása, gazdasági és szakmai elszámolása


Budapest, 2009. szeptember szakmai vezető


Támop bemutatása

Ütemterv

Továbbkepézések

Monitoring mutatók

Félévi beszámoló PDF

Félévi beszámoló PPS

Tantárgytömbösítés

A fájlok megtekintéséhez Adobe Reader program szükséges.
Az alábbi linkről ingyen letölthető: Win2000_XP_VistaeSulinet Központ
© 2007. Budapest Kőbányai Önkormányzat Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola   Lap tetejére ^^